• Đề thi cấu trúc dữ liệu và giải thuật có đáp án (2007-2008)

  Đề thi cấu trúc dữ liệu và giải thuật có đáp án (2007-2008)

  Như các bạn đã biết, lập trình C là một môn học đòi hỏi tính tư duy năng động cao và sự hiểu biết chặt chẽ đối với các bài toán lập trình. Ngoài các tài liệu giáo trình lập trình C các bạn đã học và tìm hiểu ra thì mình xin được giới thiệu một tài liệu quan trọng đối với môn học này là: Đề thi trắc nghiệm môn cấu trúc dữ liệu và...

   17 p aulac 29/10/2012 2154 2

 • Ngân hàng trắc nghiệm Vi xử lý 1

  Ngân hàng trắc nghiệm Vi xử lý 1

  Ngân hàng trắc nghiệm Vi xử lý 1 dành cho ngành Điện - Điện tử với 300 câu hỏi trắc nghiệm có kèm đáp án được chia thành các phần như: Vi xử lý và hệ vi xử lý; biểu diễn thông tin trong máy tính; cấu trúc và tập lệnh của vi xử lý 8086;...

   45 p aulac 22/03/2016 1729 2

 • Đề cương tham khảo ôn thi kết thúc học phần có đáp án môn học: Dịch tễ học thú y - Học kì 1 (Năm học 2012-2013)

  Đề cương tham khảo ôn thi kết thúc học phần có đáp án môn học: Dịch tễ học thú y - Học kì 1 (Năm học 2012-2013)

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề cương tham khảo ôn thi kết thúc học phần môn học "Dịch tễ học thú y" học kì 1 năm học 2012-2013 dưới đây. Nội dung đề cương gồm 31 câu hỏi có hướng dẫn lời giải. Hy vọng đề cương sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi...

   34 p aulac 21/11/2016 1613 2

 • 100 câu hỏi và đáp án thi trắc nghiệm: Điều dưỡng viên giỏi lần thứ 3 - Năm 2014

  100 câu hỏi và đáp án thi trắc nghiệm: Điều dưỡng viên giỏi lần thứ 3 - Năm 2014

  Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Y dược có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo 100 câu hỏi và đáp án thi trắc nghiệm "Điều dưỡng viên giỏi lần thứ 3 - Năm 2014" dưới đây. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

   17 p aulac 18/05/2016 1470 1

 • Câu hỏi ôn thi tuyển dụng viên chức Y tế ngành Điều dưỡng

  Câu hỏi ôn thi tuyển dụng viên chức Y tế ngành Điều dưỡng

  Câu hỏi ôn thi tuyển dụng viên chức Y tế ngành Điều dưỡng giúp các bạn học Điều dưỡng muốn tham gia vào thi tuyển ngạch công chức, có tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình ôn thi. Để nắm vững hơn nội dung câu hỏi ôn tập mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   2 p aulac 19/12/2016 1146 1

 • Đề cương tham khảo ôn thi kết thúc học phần có đáp án môn học: Giải phẫu vật nuôi 1

  Đề cương tham khảo ôn thi kết thúc học phần có đáp án môn học: Giải phẫu vật nuôi 1

  Đề cương tham khảo ôn thi kết thúc học phần "Giải phẫu vật nuôi 1" cung cấp cho các bạn 69 câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải. Mời các bạn cùng tham khảo để củng cô lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập.

   31 p aulac 21/11/2016 825 1

 • Đề thi trắc nghiệm tài chính tiền tệ

  Đề thi trắc nghiệm tài chính tiền tệ

  Các hình thái tiến tệ A hóa tệ B tín tệ C cả 2 loại trên D không có đáp án Câu 4 : Chức năng quan trọng nhất của tiền tệ là A chức năng thước đo giá trị B chức năng phương tiện thanh toán C chức năng phương tiện tích lũy D các chức năng khác Câu 5: tiền tệ thực hiện chức năng gì khi đóng vai trò mô giới trong trao đổi hàng hóa và tiến hành

   78 p aulac 11/09/2012 520 2

 • Đề cương ôn thi hết học phần môn: Kí sinh trùng thú y 1 - Học kỳ 1 (Năm học 2013-2014)

  Đề cương ôn thi hết học phần môn: Kí sinh trùng thú y 1 - Học kỳ 1 (Năm học 2013-2014)

  Đề cương ôn thi hết học phần môn "Kí sinh trùng thú y 1" học kỳ 1 năm học 2013-2014 cung cấp cho các bạn 53 câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải, mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi.

   78 p aulac 21/11/2016 514 1

 • Đề cương tham khảo ôn thi kết thúc học phần có đáp án môn: Dược lý học lâm sàng thú y - Học kỳ 1 (Năm học 2013-2014)

  Đề cương tham khảo ôn thi kết thúc học phần có đáp án môn: Dược lý học lâm sàng thú y - Học kỳ 1 (Năm học 2013-2014)

  Đề cương tham khảo ôn thi kết thúc học phần có đáp án môn "Dược lý học lâm sàng thú y" học kỳ 1 năm học 2013-2014 gồm 18 câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi.

   7 p aulac 21/11/2016 511 1

 • Đề cương ôn thi hết học phần môn: Chẩn đoán bệnh thú y - Học kỳ 2 (Năm học 2012-2013)

  Đề cương ôn thi hết học phần môn: Chẩn đoán bệnh thú y - Học kỳ 2 (Năm học 2012-2013)

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề cương ôn thi hết học phần môn "Chẩn đoán bệnh thú y" học kỳ 2 năm học 2012-2013 dưới đây để nắm bắt được 80 câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Y dược.

   59 p aulac 21/11/2016 465 1

 • Đề cương ôn thi tham khảo ôn thi kết thúc học phần: Bệnh chó mèo - Học kỳ 2 (Năm học 2013-2014)

  Đề cương ôn thi tham khảo ôn thi kết thúc học phần: Bệnh chó mèo - Học kỳ 2 (Năm học 2013-2014)

  Đề cương tham khảo ôn thi kết thúc học phần "Bệnh chó mèo" học kỳ 2 năm học 2013-2014 gồm 41 câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

   35 p aulac 21/11/2016 436 2

 • Đề cương ôn thi hết học phần môn: Dược liệu thú y - Học kỳ 2 (Năm học 2012-2013)

  Đề cương ôn thi hết học phần môn: Dược liệu thú y - Học kỳ 2 (Năm học 2012-2013)

  Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề cương ôn thi hết học phần có đáp án môn "Dược liệu thú y" học kỳ 2 năm học 2012-2013 dưới đây. Nội dung đề cương gồm những câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   34 p aulac 21/11/2016 431 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số