• Bài giảng Thuốc lý khí

  Bài giảng Thuốc lý khí

  Mục tiêu của bài giảng Thuốc lý khí là nhằm giúp cho các bạn hiểu được cơ sở phân loại, tính chất chung của các vị thuốc lý khí; tên khoa học, bộ phận dùng, hoạt chất chính của các cây thuốc lý khí; công năng, chủ trị, liều dùng của các vị thuốc lý khí.

   27 p aulac 31/10/2015 52 1

 • Bài giảng Tổ chức kinh doanh khách sạn - Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong hoạt động kinh doanh khách sạn

  Bài giảng Tổ chức kinh doanh khách sạn - Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong hoạt động kinh doanh khách sạn

  Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong hoạt động kinh doanh khách sạn trong "Bài giảng Tổ chức kinh doanh khách sạn" nhằm giới thiệu đến các bạn về khái niệm kinh doanh khách sạn, kinh doanh lưu trú, kinh doanh ăn uống, đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn, ý nghĩa của hoạt động kinh doanh khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p aulac 18/05/2016 49 1

 • Lecture Street foods - Chapter 1: What is street food?

  Lecture Street foods - Chapter 1: What is street food?

  This chapter’s objectives are to: Define street food, discuss the history of street food, explain how to prepare various types of street foods, explain the food safety concerns surrounding the service of street food, describe how to transport street food, define and describe the different categories of street food, discuss the regional differences of street food from around the world.

   27 p aulac 27/07/2018 44 1

 • Lecture Street foods - Chapter 6: Sweets and beverages

  Lecture Street foods - Chapter 6: Sweets and beverages

  This chapter’s objectives are to: Discuss the emotional aspects of sweets and beverages and their importance in a meal; discuss nutritional concerns over sweet foods; discuss the change and innovation in sweets over time; understand how properly to balance recipes in terms of flavors, textures, and temperatures.

   6 p aulac 27/07/2018 38 1

 • Lecture Street foods - Chapter 2: Meat and poultry

  Lecture Street foods - Chapter 2: Meat and poultry

  This chapter’s objectives are to: Discuss the history of meat preparation and consumption around the globe; discuss familiar techniques of meat cookery and cooking methods; define and describe the techniques involved in meat cookery including grilling, sautéing, barbeque, braising, stewing, poaching, and moist-heat cooking;...

   9 p aulac 27/07/2018 37 1

 • Lecture Street foods - Chapter 4: Vegetables and fruit

  Lecture Street foods - Chapter 4: Vegetables and fruit

  This chapter’s objectives are to: Discuss the history of preparation and consumption of vegetables; discuss the differences in how produce is viewed and used from region to region; discuss how to store produce properly; define and describe the techniques involved in cooking vegetables including grilling, sautéing, stewing, glazing, frying, and braising.

   5 p aulac 27/07/2018 37 1

 • Lecture Street foods - Chapter 3: Fish and seafood

  Lecture Street foods - Chapter 3: Fish and seafood

  This chapter’s objectives are to: Identify the quality characteristics for purchasing fresh fish and seafood; identify the different forms available for purchasing fish and seafood; discuss storage procedures associated with fish and seafood;...

   5 p aulac 27/07/2018 35 1

 • Lecture Street foods - Chapter 5: Grains, legumes, noodles, and bread

  Lecture Street foods - Chapter 5: Grains, legumes, noodles, and bread

  This chapter’s objectives are to: Discuss the history of the preparation and consumption of grains, legumes, noodles and bread; discuss familiar techniques and cooking methods for grains, legumes, noodles and bread; identify different grains and legumes; define and describe the characteristics and applications of grains, legumes, noodles and bread.

   6 p aulac 27/07/2018 34 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số