• Học thuyết quản lý

  Học thuyết quản lý

  - Các tư tưởng, quan điểm đó phản ánh thực tiễn kinh tế xã hội, thực tiễn quản lý ở góc độ nào (địa văn hóa, địa chính trị, giai cấp, tầng lớp…). - Các tư tưởng, quan điểm đó kế thừa những tư tưởng nào đã có và tại sao. - Dự báo được các xu hướng vận động phát triển của các tư tưởng, học thuyết đó.

   107 p aulac 11/10/2013 191 1

 • Phương thức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc

  Phương thức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc

  Phương thức tăng trưởng kinh tế là phương thức đầu tư các yếu tố sản xuất và sắp xếp các yếu tố này để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Thực chất mà nói phương thức tăng trưởng kinh tế là dựa vào yếu tố nào, sử dụng biện pháp nào, thông qua con đường nào để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

   27 p aulac 11/10/2013 202 1

 • Phân tích báo cáo tài chính

  Phân tích báo cáo tài chính

  Báo cáo cơ cấu chuẩn hóa số dư các khoản mục của bảng cân đối về %tài sản, số dư các khoản mục của báo cáo thu nhập về %doanh thu - tác dụng so sánh dữ liệu tài chính qua các thời kỳ, và giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau -có thể thấy ngay một số tỷ số tài chính

   16 p aulac 11/10/2013 235 1

 • Kỹ thuật soạn thảo văn bản

  Kỹ thuật soạn thảo văn bản

  . Văn bản là: phương tiện ghi lại và truyền đạt thông tin bằng một ngôn ngữ hay một ký hiệu nhất định. b. Văn bản quản lý nhà nước là những quyết định quản lý và thông tin quản lý thành văn (được văn bản hoá) do các cơ quan Nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức nhất định và được Nhà nước bảo đảm thi hành...

   55 p aulac 11/10/2013 205 1

 • Hoạt động báo chí

  Hoạt động báo chí

  Journalist – người làm việc một cách sáng tạo, có tính độc lập tương đối, được biên chế trong một cơ quan, tổ chức truyền thông nào đó, với tư cách là phóng viên chuyên nghiệp hoặc biên tập viên Gồm tất cả những ai hoạt động nghiệp vụ báo chí trong lĩnh vực thông tin đại chúng. Công việc cụ thể:

   14 p aulac 11/10/2013 186 1

 • Lịch sử hình thành báo in

  Lịch sử hình thành báo in

  Ra đời từ rất sớm, phát hành với qui mô lớn Năm 1447, Công nghệ in ra đời- nền móng cho sự trưởng thành của báo in. Nửa đầu thế kỉ XVII, báo in thực sự được xuất bản thường xuyên. Nửa cuối thế kỉ XVII, nội dung các tờ báo có nhiều thay đổi Năm 1766, luật bảo vệ báo chí tự do ra đời Năm 1844 máy điện báo ra đời, đánh dấu sự thay...

   13 p aulac 11/10/2013 1058 1

 • Hội thi an toàn giao thông

  Hội thi an toàn giao thông

  Câu 1 : Khi đi bộ trên đường không có vỉa hè, em phải đi ở đâu để đảm bảo an toàn ? A. Giữa lòng đường. B. Sát lề bên trái. C. Sát lề bên phải.

   33 p aulac 11/10/2013 193 1

 • Thuê tài sản

  Thuê tài sản

  Là một hợp đồng thương mại người sở hữu tài sản (người cho thuê Lessor) cho người khác quyền sử dụng tài sản trong một hời gian để đỏi lấy một khỏan tiền trả định kỳ.

   53 p aulac 11/10/2013 175 2

 • Đầu tư tài chính

  Đầu tư tài chính

  Hệ thống các thị trường, định chế, hệ thống luật pháp, quy định và các biện pháp kỹ thuật, thông qua qua nó trái phiếu, cổ phiểu được trao đổi, lãi suất được xác định, dịch vụ chính được xuất hiện và lưu thông trên thế giới. (

   69 p aulac 11/10/2013 174 1

 • Hướng dẫn viết tiểu luận

  Hướng dẫn viết tiểu luận

  Các vấn đề an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội ở Đông Nam Á (là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của ASEAN) Sự ra đời và phát triển của ASEAN: Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động. Các phương pháp tiếp cận lý luận đối với liên kết ASEAN Hợp tác nội khối ASEAN (Kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội)

   12 p aulac 11/10/2013 229 1

 • Cơ chế điều ước trong Luật nhân quyền quốc tế

  Cơ chế điều ước trong Luật nhân quyền quốc tế

  Peter Drucker là chuyên gia kinh tế học, một nhà nghiên cứu về quản lý và chính trị học nổi tiếng nhất thời hiện đại của nước Mỹ và cũng là nhân vật đại diện của trường phái kinh nghiệm chủ nghĩa của phương Tây. Ông được mô tả như ông hoàng của quản lý.

   13 p aulac 11/10/2013 181 1

 • Thuyết quản lý tổng hợp

  Thuyết quản lý tổng hợp

  Peter Drucker là chuyên gia kinh tế học, một nhà nghiên cứu về quản lý và chính trị học nổi tiếng nhất thời hiện đại của nước Mỹ và cũng là nhân vật đại diện của trường phái kinh nghiệm chủ nghĩa của phương Tây. Ông được mô tả như ông hoàng của quản lý.

   32 p aulac 11/10/2013 321 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số