• Giá trị thời gian của tiền tệ

  Giá trị thời gian của tiền tệ

  Để hiểu rõ cơ chế vận hành giá trị thời gian của tiền tệ, cần nắm được kĩ thuật tính toán giá trị hiện tại và giá trị tương lai của tiền tệ. 1. Giá trị tương lai của tiền tệ: Giá trị tương lai của tiền tệ là giá trị tổng số tiền sẽ thu được do đầu tư với một tỷ lệ lãi nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. 1.1. Giá...

   25 p aulac 11/10/2013 183 1

 • Phân tích tỷ số tài chính

  Phân tích tỷ số tài chính

  Trong Tài chính,giá trị hiện tại thuần (NPV) hoặc "giá trị hiện tại ròng" (NPW)[1] của chuỗi thời gian các dòng tiền, cả vào và ra, được định nghĩa là tổng các giá trị hiện tại (PV) của các dòng tiền cụ thể của cùng một thực thể. Trong trường hợp khi tất cả các luồng tiền trong tương lai là tiền vào (chẳng hạn như phiếu giảm giá và gốc...

   20 p aulac 11/10/2013 219 3

 • Giá trị hiện tại của dòng tiền

  Giá trị hiện tại của dòng tiền

  Trong Tài chính,giá trị hiện tại thuần (NPV) hoặc "giá trị hiện tại ròng" (NPW)[1] của chuỗi thời gian các dòng tiền, cả vào và ra, được định nghĩa là tổng các giá trị hiện tại (PV) của các dòng tiền cụ thể của cùng một thực thể. Trong trường hợp khi tất cả các luồng tiền trong tương lai là tiền vào (chẳng hạn như phiếu giảm giá và gốc...

   34 p aulac 11/10/2013 546 1

 • Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

  Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

  Đòn bẩy trong kinh tế doanh nghiệp được giải thích bằng một sự gia tăng rất nhỏ về sản lượng (hoặc doanh thu) có thể đạt được một sự gia tăng rất lớn về lợi nhuận. Một trong những đòn bẩy được các doanh nghiệp thường sử dụng là đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính.

   36 p aulac 11/10/2013 209 3

 • Định giá cổ phiếu

  Định giá cổ phiếu

  Trong giai đoạn hiện nay, với tỷ lệ vốn hóa thị trường so với GDP ở mức không cao (khoảng 30% GDP) bên cạnh đó là những tác động tiêu cực của khủng hoảng đã làm cho thị trường chứng khoán ảm đạm. Bởi vậy, việc quy định mức lãi suất thị trường thấp sẽ khuyến khích được các nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán và kích thích...

   36 p aulac 11/10/2013 205 3

 • Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

   26 p aulac 11/10/2013 216 2

 • Chất nhũ hoa

  Chất nhũ hoa

  Nhũ tương là một hệ lỏng – lỏng không hòa tan vào nhau Trong thực phẩm: thường là dầu & nước Có 2 pha: - ha phân tán: - Pha liên tục Thực tế: trong thành 2 pha còn chứa các cấu tử khác Tính chất của hệ nhũ: quyết định bởi pha liên tục.

   60 p aulac 11/10/2013 174 1

 • Bán lẻ trực tuyến

  Bán lẻ trực tuyến

  Là hình thức giao dịch điện tử - Thực hiện giữa các doanh nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp mua Doanh nghiệp bán Doanh nghiệp trung gian - Doanh nghiệp trung gian có thể là ảo hoặc vừa truyền thống kết hợp với ảo. - Các giao dịch thƣơng mại đƣợc thực hiện với sự hỗ trợ của các thiết bị điện toán và mạng truyền thông - Chiếm tỷ trọng cao nhất

   105 p aulac 11/10/2013 199 1

 • Lý thuyết hệ thống

  Lý thuyết hệ thống

  1.1.1 Thời kỳ Cổ: - Thành tựu rõ rệt nhất được thể hiện trong triết học. Nó nhìn TG như một khối thống nhất. - Đại diện tiêu biểu trong thế kỷ này là Hégels,. Với Hégels, ta gặp lại lý thuyết triết học về hệ thống, trong đó cho rằng ý thức vũ trụ là nguồn gốc sinh ra vật chất và ý thức cá nhân

   41 p aulac 11/10/2013 224 1

 • CẢI CÁCH MỞ CỬA PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở TRUNG QUỐC: TỪ PHÁT TRIỂN NGHIÊNG LỆCH SANG CÂN BẰNG

  CẢI CÁCH MỞ CỬA PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở TRUNG QUỐC: TỪ PHÁT TRIỂN NGHIÊNG LỆCH SANG CÂN BẰNG

  - Tháng 10 năm 1957, tại Hội nghị Trung ương 3 khoá VIII, Mao Trạch Đông đã chỉ ra: + Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản; + Mâu thuẫn giữa con đường chủ nghĩa xã hội và con đường chủ nghĩa tư bản; Là mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Trung Quốc

   38 p aulac 11/10/2013 197 1

 • SỐNG CHUNG VỚI NƯỚC LÁNG GIỀNG LỚN HƠN – CÁC LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH

  SỐNG CHUNG VỚI NƯỚC LÁNG GIỀNG LỚN HƠN –  CÁC LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH

  Đa phần là các mối quan hệ khó khăn Tính phi đối xứng (asymmetry) về mọi mặt Bị ràng buộc bởi các luật chơi trong QHQT: nước lớn-nước nhỏ Tâm lý nghi kỵ từ nước nhỏ hơn Nước nhỏ có thể áp dụng một hoặc nhiều chính sách kết hợp Phương châm: “Không có bạn, thù vĩnh viễn; chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn.” Việt Nam: “Dĩ bất...

   15 p aulac 11/10/2013 205 1

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Khoa học: Hệ thống tri thức về mọi loại quy luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội, tư duy Nghiên cứu khoa học: Là một hoạt động xã hội, hướng vào việc tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết

   37 p aulac 11/10/2013 199 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số