• Tiểu luận: Các tính chất cảm quan của thực phẩm

  Tiểu luận: Các tính chất cảm quan của thực phẩm

  gày nay, mức sống của người dân càng ngày càng được nâng cao, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của sản lượng lương thực thực phẩm cùng với sự phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, thì quan niệm về ăn uống cũng được thay đổi theo. Nếu trước đây, nhu cầu về ăn uống của người dân là phải được ăn no; thì ngày nay nhu cầu về ăn...

   25 p aulac 11/10/2013 199 2

 • Báo cáo tốt nghiệp: Công nghệ sản xuất đường Bánh kẹo - kẹo Caramel

  Báo cáo tốt nghiệp:  Công nghệ sản xuất đường Bánh kẹo - kẹo Caramel

  Môn học Công nghệ sản xuất đường – bánh kẹo là một trong các môn học chuyên đề của ngành công nghệ thực phẩm. Nó cung cấp những kiến thức thực tiễn, thể về nguyên liệu, quy trình công nghệ chế biến một số các sản phẩm bánh – kẹo. cạnh đó, môn học còn hệ thống hóa các kiến thức cơ sở đã được học trong những năm đầu tiên: Hóa...

   45 p aulac 11/10/2013 178 2

 • Tiểu luận: Tìm hiểu công ty đa quốc gia

  Tiểu luận: Tìm hiểu công ty đa quốc gia

  Hiện nay, quá trình toàn cầu hoá đã thúc đẩy sự phát triển và phụ thuộc lẫn nhau của các nền kinh tế quốc gia, đồng thời dẫn đến những thay đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế thế giới.Các công ty đa quốc gia đã ngày càng phát huy được vai trò to lớn của mình trong nền kinh tế thế giới. Nói cách khác, trong quá trình toàn cầu...

   21 p aulac 11/10/2013 404 2

 • Luận văn: Báo cáo kết quả thực tập tại xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong

  Luận văn: Báo cáo kết quả thực tập tại xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong

  Thành phần hoá học của tôm khác nhau tuỳ theo giống loài. Trong cùng một loài nhưng hoàn cảnh sống khác nhau thì thành phần hoá học cũng khác nhau. Ngoài ra thành phần của tôm còn phụ thuộc vào tình trạng sinh lý, mùa vụ, thời tiết, Sự khác nhau về thành phần hoá học và sự biến đổi của chúng ảnh hưởng rất lớn đến giá trị dinh dưỡng của sản...

   68 p aulac 11/10/2013 201 2

 • Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966

  Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966

  Ủy ban nhân quyền (Human Rights Committee) Điều 40 Điều 45 Các quốc gia đệ trình báo cáo về việc thực hiện những quyền ghi nhận trong công ước HRC nghiên cứu những báo cáo gửi lại bình luận chung của mình cho quốc gia HRC trình lên ĐHĐ LHQ báo cáo hàng năm về hoạt động của mình thông qua Hội đồng KT-XH

   6 p aulac 11/10/2013 133 1

 • Biến đổi khí hậu tại Việt Nam

  Biến đổi khí hậu tại Việt Nam

  Theo đánh giá của WB (2007): Việt Nam là một trong số các nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của BĐKH và nước biển dâng, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long bị ngập chìm nhiều nhất.

   35 p aulac 11/10/2013 150 3

 • 10 buớc cài đặt phần cứng

  10 buớc cài đặt phần cứng

  Trước tiên, hãy tạo ra một backup. Hằng ngày, Windows 98 sẽ tự động sao chép để lưu trữ các file Registry. Theo mặc định, nó sẽ lưu giữ 5 backup cuối cùng trong Windows\Sysbckup folder, kiểu như các file .cab có tên là rb xxx.cab (xxx là số của backup, ví dụ như 001 hoặc 002). Hãy copy một file .cab mới nhất và đặt một tên khác sao cho nó không bị ghi đè do copy...

   35 p aulac 03/01/2013 159 2

 • Thiết kế mạng máy tính

  Thiết kế mạng máy tính

  Packet Tracer 4.1 là một phần mềm của Cisco giúp chúng ta thiết kế một hệ thống mạng ảo với mọi tình huống giống như thật. Packet Tracer được dùng rất nhiều trong hầu hết các chương trình giảng dạy và huấn luyện tại các trường hay các trung tâm. Các hãng xưởng cũng dùng Packet Tracer để vẽ và thiết kế hệ thống mạng của mình

   33 p aulac 21/12/2012 124 2

 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

  Hồ Chí Minh xác định con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc đã phát huy lòng yêu nước truyền thống và nâng thành lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa. Tinh thần, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường và lòng yêu nước phát huy được sức mạnh to lớn, tạo nên truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân. Hồ Chí Minh đã làm nổi...

   11 p aulac 07/12/2012 265 1

 • Sơ thảo lược sử công tác tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Sơ thảo lược sử công tác tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 70 năm qua, công tác tư tưởng của Đảng đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định hàng đầu tạo nên những thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   73 p aulac 07/12/2012 152 2

 • Sơ lược lược sử công tác tư tưởng của đảng cộng sản Việt Nam(1930-2000)

  Sơ lược lược sử công tác tư tưởng của đảng cộng sản Việt Nam(1930-2000)

  Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, tình hình quốc tế có những thay đổi cơ bản. Liên Xô trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa, có uy tín và anh hưởng sâu rộng, là trụ cột của lực lượng hòa bình và dân chủ trên thế giới, là chỗ dựa của nhân dân các nước đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Được sự giúp đỡ của...

   51 p aulac 07/12/2012 150 2

 • Quá trình hình thành và phát triển về tổ chức của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

  Quá trình hình thành và phát triển về tổ chức của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

  Tên của cơ quan tham mưu của Đảng về công tác tư tưởng được gọi là: Ban Cổ động và Tuyên truyền, Ban Tuyên truyền; Bộ Cổ động và Tuyên truyền, Bộ Tuyên truyền Trung ương. - Đề cương tuyên truyền ''Ngày Quốc tế Đỏ - mồng một tháng tám'' có ghi ''Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản ấn hành” - 1930.

   16 p aulac 07/12/2012 159 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số