• Ebook Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy: Phần 2

  Ebook Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Kế hoạch hành động, lắp ráp và trau chuốt kế hoạch, các mẫu kế hoạch, những kế hoạch tiêu biểu khác. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   39 p aulac 28/06/2018 427 1

 • Ebook Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy: Phần 1

  Ebook Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Thuật ngữ kế hoạch kinh doanh khiến bạn băn khoăn, những kế hoạch kinh doanh có thể đơn giản và gọn gàng, bản đánh giá, chương trình Marketing: Đang triển khai những gì?, quy trình bán hàng của bạn: Điều gì đang diễn ra?,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   54 p aulac 28/06/2018 399 1

 • Ebook M&A căn bản: Phần 1 - NXB Tri thức

  Ebook M&A căn bản: Phần 1 - NXB Tri thức

  Phần 1 ebook "M&A căn bản" do NXB Tri thức ấn hành gồm các nội dung chính: Các bên tham gia, quyết định mua hoặc bán, những chuẩn bị của bên mua, bên bán chuẩn bị cho thương vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   117 p aulac 28/06/2018 421 1

 • Ebook M&A căn bản: Phần 2 - NXB Tri thức

  Ebook M&A căn bản: Phần 2 - NXB Tri thức

  Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "M&A căn bản" do NXB Tri thức ấn hành gồm các nội dung chính: Quá trình diễn ra thương vụ mua bán, thẩm định chi tiết, định giá, lập kế hoạch sáp nhập, các vấn đề tài chính, kết thúc thương vụ và hậu sáp nhập,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   122 p aulac 28/06/2018 389 1

 • Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 1 - NXB Giao thông vận tải

  Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 1 - NXB Giao thông vận tải

  Phần 1 ebook "Tiền và hoạt động ngân hàng" của tiến sĩ Lê Vinh Danh do NXB Giao thông vận tải ấn hành gồm các nội dung: Sự ra đời của tiễn tệ, hệ thống tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ, lịch sử hình thành hoạt động ngân hàng, hệ thống ngân hàng hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   230 p aulac 28/06/2018 346 1

 • Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 2 - NXB Giao thông vận tải

  Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 2 - NXB Giao thông vận tải

  Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Tiền và hoạt động ngân hàng" của tiến sĩ Lê Vinh Danh do NXB Giao thông vận tải ấn hành gồm các nội dung: Hệ thống tiền tệ quốc tế, thanh toán quốc tế, chính sách tiền tệ, tác động của chính sách tiền tệ, chính sách tiền tệ và vai trò điều tiết kinh tế của ngân hàng trung ương,... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   178 p aulac 28/06/2018 416 1

 • Ebook Data Structures and Algorithms Using C#: Part 2

  Ebook Data Structures and Algorithms Using C#: Part 2

  Part 2 consists of 7 chapters introduce content: Linked Lists, Binary Trees and Binary Search Trees, Sets, Advanced Sorting Algorithms, Advanced Data Structures and Algorithms for Searching, Graphs and Graph Algorithms, Advanced Algorithms.

   162 p aulac 28/06/2018 379 1

 • Ebook Beginning programming with Java for dummies: Part 1

  Ebook Beginning programming with Java for dummies: Part 1

  Part 1 this book includes these contents: Getting started with Java programming (getting started, setting up your computer, running programs), writing your own Java programs (exploring the parts of a program, composing a program, numbers and types,...). Invite you to consult.

   190 p aulac 28/06/2018 408 1

 • Ebook Beginning programming with Java for dummies: Part 2

  Ebook Beginning programming with Java for dummies: Part 2

  Part 2 this book includes these contents: Controlling the flow (creating loops within loops, the old runaround,...), using program units (using loops and arrays, programming with objects and classes,...), the part of tens. Invite you to consult.

   293 p aulac 28/06/2018 454 1

 • Ebook Lelts maximiser educational book

  Ebook Lelts maximiser educational book

  Speaking with some skills you have good language ability is probably not too big a barrier. But for those who are exposed or starting a new school, the use IELTS Speaking is probably still a strange thing. This active skill that very few are interested in when you learn English from grade 6, should not be surprising in the face of a foreigner, you are difficult opening words, even the most simple things. Speaking of IELTS test, the test...

   218 p aulac 27/05/2018 184 0

 • Ebook 1800 câu đàm thoại tiếng Nhật thông dụng: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook 1800 câu đàm thoại tiếng Nhật thông dụng: Phần 2 - NXB Trẻ

  Sách gồm 1800 câu thoại chia làm 19 chương, bao quát hầu hết mọi tình huống mà một người đến Nhật Bản có thể gặp phải, từ việc gặp gỡ người khác, đi mua sắm, tham quan đến tìm nhà ở, tìm việc và sinh con. Mười chương đầu tập trung về những điều bạn cần biết khi kết bạn và giao tiếp trong tiếng Nhật, và chín chương sau sẽ đi vào chi tiết...

   152 p aulac 27/05/2018 312 1

 • Ebook English grammar workbook for dummies: Part 1

  Ebook English grammar workbook for dummies: Part 1

  Part 1 this book includes these contents: Laying out the concrete slab: grammar basics, mastering mechanics, the pickier points of correct verb and pronoun use. Invite you to consult this book.

   193 p aulac 27/05/2018 299 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=aulac