• Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 6: FET

  Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 6: FET

  Bài giảng "Dụng cụ bán dẫn - Chương 6: FET" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, cấu tạo và nguyên tắc hoạt động, đặc tuyến I-V, các hiệu ứng thứ cấp, mô hình tín hiệu nhỏ - mạch tương đương tín hiệu nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p aulac 22/08/2018 172 1

 • Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 4: Chuyển tiếp PN (P4)

  Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 4: Chuyển tiếp PN (P4)

  Bài giảng "Dụng cụ bán dẫn - Chương 4: Chuyển tiếp PN (P4)" giới thiệu một số ứng dụng của Diode bán dẫn. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   72 p aulac 22/08/2018 217 1

 • Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 7: MOSFET (P2)

  Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 7: MOSFET (P2)

  Bài giảng "Dụng cụ bán dẫn - Chương 7: MOSFET (P2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch tương đương tín hiệu nhỏ, giới thiệu 1 số ứng dụng của MOSFET. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p aulac 22/08/2018 190 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 3 - Mạch điện 3 pha

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 3 - Mạch điện 3 pha

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 3 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm chung, nguồn 3 pha, tải 3 pha, công suất của mạch 3 pha, giải mạch 3 pha đối xứng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p aulac 22/08/2018 211 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 2 - Mạch điện xác lập điều hòa

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 2 - Mạch điện xác lập điều hòa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các đại lượng đặc trưng cho dòng điện sin, trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp sin, biểu diễn dòng diện sin bằng vector, quan hệ giữa dòng điện và điện áp trong 1 nhánh,...

   34 p aulac 22/08/2018 194 1

 • Bài giảng Mạch điện tử & BTL IC tương tự: Chương 4 – Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Mạch điện tử & BTL IC tương tự: Chương 4 – Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng “Mạch điện tử & BTL IC tương tự - Chương 4: Mạch khuyếch đại công suất” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, mạch khuyếch đại công suất lớp A, mạch khuyếch đại công suất lớp B, mạch ghép kiểu đẩy kéo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p aulac 22/08/2018 205 1

 • Bài giảng Mạch điện tử & BTL IC tương tự: Chương 3.2 – Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Mạch điện tử & BTL IC tương tự: Chương 3.2  – Nguyễn Tâm Hiền

  Phần tiếp theo bài giảng “Mạch điện tử & BTL IC tương tự - Chương 3: Điều chế và giải điều chế tương tự” cung cấp cho người học các bài tập điều chế và giải điều chế tương tự, lý thuyết và bài tập điều chế AM. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p aulac 22/08/2018 183 1

 • Bài giảng Mạch điện tử & BTL IC tương tự: Chương 3 – Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Mạch điện tử & BTL IC tương tự: Chương 3 – Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng “Mạch điện tử & BTL IC tương tự - Chương 3: Điều chế và giải điều chế tương tự” cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ đồ khối của một hệ thống thông tin, điều chế và giải điều chế AM, điều chế và giải điều chế FM, tách song. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p aulac 22/08/2018 169 1

 • Bài giảng Mạch điện tử & BTL IC tương tự: Chương 5 – Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Mạch điện tử & BTL IC tương tự: Chương 5 – Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng “Mạch điện tử & BTL IC tương tự - Chương 5: Mạch nguồn một chiều” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, biến áp nguồn và mạch chỉnh lưu, bộ lọc nguồn, mạch ổn áp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p aulac 22/08/2018 206 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 1 - Mạch điện một chiều

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 1 - Mạch điện một chiều

  Chương 1 giúp người học hiểu về "Mạch điện một chiều". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm và cấu trúc hình học của mạch điện, các đại lượng cơ bản của mạch điện, các phần tử cơ bản của mạch điện, hai định luật Kirchoff,...

   41 p aulac 22/08/2018 203 2

 • Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 4 - Máy biến áp

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 4 - Máy biến áp

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cấu tạo máy biến áp, nguyên lý làm việc của máy biến áp, máy biến áp 3 pha tổ nối dây, các phương trình cơ bản của MBA,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p aulac 22/08/2018 188 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 5 - Động cơ không đồng bộ

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 5 - Động cơ không đồng bộ

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 5 trình bày các nội dung sau:Khái niệm chung, cấu tạo máy điện không đồng bộ 3 pha, từ trường trong máy điện không đồng bộ, nguyên lý làm việc của động cơ KĐB 3 pha, mô hình tính toán của động cơ KĐB,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   37 p aulac 22/08/2018 191 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số