• Giáo trình Marketing Manager

  Giáo trình Marketing Manager

  Thực hiện chiến lược là một tiến trình chuyển các chiến lược và kế hoạch marketing thành những hoạt động marketing cụ thể nhằm hoàn thành các chương trình marketing. Một chiến lược marketing xuất sắc cũng sẽ trở thành ít giá trị nếu Công ty thất bại trong việc thực hiện đúng chiến lược ấy.

   467 p aulac 10/09/2012 247 1

 • NGHIÊN CỨU MARKETING

  NGHIÊN CỨU MARKETING

  Nghiên cứu Marketing là một trong những môn học của khoa học quản trị kinh doanh trong một chuỗi các học phần gồm có: Marketing cơ bản ( Những nguyên lý cơ bản của Mar); Nghiên cứu Marketing; Quản trị Marketing; Quản trị thương hiệu; Động thái khách hàng (Nghiên cứu tâm lý, hành vi của khách hàng); Marketing chuyên ngành (dịch vụ; công nghiệp; thương mại;...

   122 p aulac 10/09/2012 171 1

 • Marketing thực phẩm

  Marketing thực phẩm

  Khi sản xuất hàng hóa ra đời và phát triển, sự trao đổi cũng ra đời và phát triển theo. Mục đích của sản xuất hàng hóa là lợi nhuận nên việc tiêu thụ hết sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mọi doanh nghiệp.

   92 p aulac 10/09/2012 189 1

 • Marketing trực tuyến

  Marketing trực tuyến

  Marketing trực tuyến là hoạt động tiếp thị cho sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng kết nối toàn cầu Internet. Các dữ liệu khách hàng kỹ thuật số và các hệ thống quản lý quan hệ khách hàng điện tử cũng kết hợp với nhau trong việc tiếp thị Internet. Sự xuất hiện của Internet đã đem lại nhiều lợi ích như chi phí thấp để truyền tải thông tin...

   33 p aulac 10/09/2012 240 2

 • eMarketing

  eMarketing

  ii .i .advance quotes about eMarketing: the essential guide to online marketing “Quirk’s eMarketing handbook covers all the most important concepts which are necessary for eMarketing excellence today. I would highly recommend it as both a study guide and a practitioner’s reference manual. Congratulations to the QuirkStars on all the thought, research and work that has obviously gone into this.” Dave Duarte, founder and director of...

   150 p aulac 10/09/2012 218 1

 • Hoạch định chiến lược marketing

  Hoạch định chiến lược marketing

  Thông thường quản lý chiến lược marketing bắt đầu bằng một bản mô tả rõ ràng về tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu cần phải hoàn thành của tổ chức. Một định nghĩa về công việc thường ngày của tổ chức sẽ chỉ ra lĩnh vực hoạt động cụ thể của tổ chức đó. Bản mô tả sứ mạng sẽ quyết định mục tiêu của tổ chức Mục tiêu/ mục...

   16 p aulac 10/09/2012 228 1

 • QUẢN TRỊ MARKETING

  QUẢN TRỊ MARKETING

  . CÁC BƯỚC PHÂN KHÚC, LỰA CHỌN & ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG 6. Phát triển marketing mix cho từng PK thị trường mục tiêu 5. Xây dựng chiến lược định vị cho từng PK thị trường mục tiêu Định vị thị trường Positioning 4. Lựa chọn phân khúc thị trường mục tiêu 3. Xác định mức độ hấp dẫn của từng PK thị trường Lựa chọn thị trường mục tiêu...

   28 p aulac 10/09/2012 221 1

 • QUẢN TRỊ MARKETING : PHÂN TÍCH CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG

  QUẢN TRỊ MARKETING : PHÂN TÍCH CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG

  Thị rường người tiêu dùng mua hàng hóa và dịch vụ cho tiêu dùng cá nhân. Nó là hị trường cuối cùng mà các hoạt động kinh tế được tổ chức ra để phục vụ nó. Khi phân tích một thị trường người tiêu dùng cần phải biết khách hàng, các đối tượng, và mục tiêu của người mua, các tổ chức hoạt động, các đợt mua hàng và những cửa hàng bán...

   56 p aulac 10/09/2012 333 1

 • Marketing căn bản

  Marketing căn bản

  Hoạt động của marketing có từ rất sớm, nó tồn tại và gắn liền với lịch sử của nền sản xuất hàng hóa. Bản thân những người sản xuất hàng hóa ý thức được rằng vấn đề tiêu thụ hàng hóa luôn là vấn đề hàng đầu, phức tạp và khó khăn nhất trong cả chu kỳ kinh doanh: Sản phẩm sẽ bán cho ai, ở đâu, vào thời điểm nào, với số lượng...

   269 p aulac 10/09/2012 191 3

 • Quản trị Marketing

  Quản trị Marketing

  Những công ty giành chiến thắng ngày nay là những công ty làm thỏa mãn đầy đủ nhất và thực sự làm vui lòng những khách hàng mục tiêu của mình. Những công ty đó đã xem Marketing là một triết lý của toàn công ty chứ không chỉ là một chức năng riêng biệt. Họ cạnh tranh ác liệt với địch thủ, hợp tác chặt chẽ và không ngoan với các đối tác...

   460 p aulac 10/09/2012 292 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số