• Hoạch định chiến lược marketing

  Hoạch định chiến lược marketing

  Thông thường quản lý chiến lược marketing bắt đầu bằng một bản mô tả rõ ràng về tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu cần phải hoàn thành của tổ chức. Một định nghĩa về công việc thường ngày của tổ chức sẽ chỉ ra lĩnh vực hoạt động cụ thể của tổ chức đó. Bản mô tả sứ mạng sẽ quyết định mục tiêu của tổ chức Mục tiêu/ mục...

   16 p aulac 10/09/2012 117 1

 • QUẢN TRỊ MARKETING

  QUẢN TRỊ MARKETING

  . CÁC BƯỚC PHÂN KHÚC, LỰA CHỌN & ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG 6. Phát triển marketing mix cho từng PK thị trường mục tiêu 5. Xây dựng chiến lược định vị cho từng PK thị trường mục tiêu Định vị thị trường Positioning 4. Lựa chọn phân khúc thị trường mục tiêu 3. Xác định mức độ hấp dẫn của từng PK thị trường Lựa chọn thị trường mục tiêu...

   28 p aulac 10/09/2012 115 1

 • QUẢN TRỊ MARKETING : PHÂN TÍCH CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG

  QUẢN TRỊ MARKETING : PHÂN TÍCH CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG

  Thị rường người tiêu dùng mua hàng hóa và dịch vụ cho tiêu dùng cá nhân. Nó là hị trường cuối cùng mà các hoạt động kinh tế được tổ chức ra để phục vụ nó. Khi phân tích một thị trường người tiêu dùng cần phải biết khách hàng, các đối tượng, và mục tiêu của người mua, các tổ chức hoạt động, các đợt mua hàng và những cửa hàng bán...

   56 p aulac 10/09/2012 222 1

 • Marketing căn bản

  Marketing căn bản

  Hoạt động của marketing có từ rất sớm, nó tồn tại và gắn liền với lịch sử của nền sản xuất hàng hóa. Bản thân những người sản xuất hàng hóa ý thức được rằng vấn đề tiêu thụ hàng hóa luôn là vấn đề hàng đầu, phức tạp và khó khăn nhất trong cả chu kỳ kinh doanh: Sản phẩm sẽ bán cho ai, ở đâu, vào thời điểm nào, với số lượng...

   269 p aulac 10/09/2012 101 3

 • Quản trị Marketing

  Quản trị Marketing

  Những công ty giành chiến thắng ngày nay là những công ty làm thỏa mãn đầy đủ nhất và thực sự làm vui lòng những khách hàng mục tiêu của mình. Những công ty đó đã xem Marketing là một triết lý của toàn công ty chứ không chỉ là một chức năng riêng biệt. Họ cạnh tranh ác liệt với địch thủ, hợp tác chặt chẽ và không ngoan với các đối tác...

   460 p aulac 10/09/2012 172 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số